Wat is een kinesiologie?

Kinesiologie

Een van de meest voorkomende vragen die ik krijg is: “Wat is een kinesiologie-afspraak? Een kinesiologie afspraak vervangt een normale afspraak met een gezondheidswerker. Meestal gaat het om een afspraak van driehonderdvijfenveertig minuten per week. ‘Kinesiologie is gericht op de hele persoon, geïntegreerd in het gezondheidszorgsysteem. Er wordt gekeken naar specifieke gebieden waarvoor specifieke technieken kunnen worden gebruikt. Een professional die bijvoorbeeld naar je linkervoet kijkt, zou een bepaalde techniek kunnen gebruiken om een bepaalde onevenwichtigheid te veranderen of te corrigeren. Een professional die naar de rechtervoet kijkt, zou een techniek kunnen gebruiken die op uw rechtervoet werkt. Bij de eerste ontmoeting met de cliënt zal de behandelaar de mate van pijn bepalen die op verschillende delen wordt gevoeld en zal hij ook de toestand van de cliënt bepalen. De behandelaar bepaalt samen met de cliënt het bereik van de verbetering die in het eerste deel van het lichaam kan worden gezien.

Verschillende gebieden in het lichaam hebben een specifiek bewegingsbereik dat onderverdeeld kan worden in zones: buik, rug, heup, samengevoegde heup, zij en rug. De beoefenaar kan zone specifieke technieken gebruiken voor elke zone. Bijvoorbeeld, een techniek voor de rug kan een bepaalde beweging zijn en een zone van de heup die een cliënt kan vasthouden. De therapeut stelt dan de exacte bewegingspatronen vast voor elke set spieren aan elke kant van het lichaam. De therapeut kan de cliënt eerst zien met behulp van een reeks ondersteunende technieken (bijv. yogahoudingen, versterkende bewegingen) om de gerichte spieren in de gewricht bereiken te trekken. De therapeut verwijst dan naar de eerdere ervaring van de cliënt met deze gebieden en het type spierkracht dat wordt gezien bij de cliënt. Zodra de cliënt heeft de therapeut gekwalificeerd, is het tijd om over te gaan tot de eigenlijke sessie.

De therapeut zegt dan dat er een specifiek bewegingspatroon kan worden gecreëerd voor elk deel of elke gevijlde spier. De therapeut moet geen reeks spierbewegingen gebruiken die de dominante kant sterk verandert in verband met de voorgeschiedenis van de cliënt of met een specifiek cue-nummer. De therapeut dient te benadrukken dat de spieren aan het begin en eind van de eerste sessie veel sterker horen te zijn dan aan het begin en eind van de tweede sessie. De therapeut moet ook benadrukken dat de kracht van de beweging geassocieerd wordt met de bewering of overtuiging van de therapeut over de cliënt en niet over de therapeut. Op deze manier creëren de overtuiging en verwachting van de therapeut een “expectancy effect”. De verwachting van de therapeut beïnvloedt de impact van de specifieke bewegingspatronen op de aangedane spieren.

De therapeut geloofde dat ik, door mijn cliënt te vragen wat een specifieke beweging doet in de mechanica, de cliënt kan helpen weer een gevoel te krijgen van in de eigen geest dat twee of meer gebieden van het lichaam sterker zijn. De therapeut kan de geloofsbelijdenis van de apostel of een andere affirmatie die de cliënt meekreeg, aanpassen om de cliënt aan te moedigen de symptomen vervolgens te beïnvloeden. Een affirmatie voor de zwakte of het symptoom kan alleen relevant zijn voor de functie van de spier, maar niet voor de persoon. Op deze manier zal de overtuiging, de intentie, of de omgeving, die het gedrag mogelijk maakt zich te manifesteren, worden doorgegeven aan de aangedane spieren. De therapeut vraagt de cliënt: “Hoe voel je je nu?” de cliënt zegt of antwoordt “Ik voel me gespannen, gestrest, of angstig?” De therapeut zal dan het lichaam van de cliënt en de gevoelens van de cliënt begeleiden naar het volgende kenmerkende gebied van spieractiviteit. Bijvoorbeeld, een cliënt identificeerde specifiek het gebied van de linker broek (linkerkant van de dij). De therapeut vroeg de cliënt om zich zorgvuldig op dit gebied te concentreren. De therapeut vroeg de cliënt zich voor te stellen dat er een sterke spier in de rechterkant van zijn lichaam zat die zwaar aanvoelde als hij strak gespannen was. De cliënt spande deze spanning zo hard als hij kon op en concentreerde zich op dit spanningsgebied. Dan stelde de therapeut voor dat de cliënt een positieve nieuwe affirmatie creëerde en dat de cliënt zich voorstelde dat de affirmatie van de cliënt zich langs zijn rechterbroek naar boven en uit zijn lichaam bewoog. De therapeut vroeg de cliënt zich te blijven concentreren op dit gebied. De cliënt zei dat ze zich op de een of andere manier energiek voelde, maar toen stopte ze met focussen en viel in slaap.

Lees meer

Homeopathisch arts 
Vitaliteitscoach

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.