Opleiding leiderschap en management

Leiderschapsontwikkeling

is om de relatie tussen leiders en management te behandelen. Uit de modellen van management en leiderschap blijkt dat er een positief verschil is tussen de ochtend en de middag. In de ochtend bijvoorbeeld gebruiken mensen hun ervaring en kennis om gemakkelijk oplossingen te vinden. Zij concentreren zich op wat zij al weten en de vaardigheden zijn zeker toegenomen. In de namiddag daarentegen komt leiderschap tot uiting door strategie en planning die leiden tot een beter begrip van de huidige situatie. Dit geldt ook voor het leiderschapscontinuüm. In het begin van de dag kunnen leiders echter flexibel zijn met training en managementbenaderingen.

Er zijn veel verschillende vormen van management- en leiderschapscursussen beschikbaar. Een typische cursus is een mix van onderwerpen en verschuift in de tijd. Als zodanig zullen de “nieuwe en interessante” hun niche vinden over een periode van tijd

Het soort leiderschaps- en managementtraining dat mensen krijgen en waaraan ze deelnemen, zal blijven verschillen. Dit kan te maken hebben met de dynamiek in een organisatie. In veel bedrijven zijn er managers die vertrekken en vaak worden vervangen. De leiderschapsspeculatie zal beginnen vanaf de top en het executive team. Waar dit eindigt zal een enorme impact hebben op de toekomst van de organisatie. Omgekeerd zal het initiatief voor leiderschapsontwikkeling van het senior team vereisen dat zij hun leiderschapscapaciteit vergroten. Of de management- en leiderschapstraining nu aan afdelingen of aan hele bedrijven wordt gegeven. Er is een kans voor geschikte huurders om te worden bevorderd tot de juiste niveaus van leiderschap binnen een organisatie.

Er zijn veel implicaties van een goede leiderschapsontwikkeling. Eén daarvan is een groeiende bezorgdheid dat de economische crisis een topprioriteit zal zijn. In deze nieuwe omgeving is de ontwikkeling van leiders en managers van groot belang voor een organisatie. In het verleden werden veel van deze vaardigheden vaak getraind in executive programma’s. Dit is niet langer het geval en het is duidelijk dat bedrijven beseffen dat ze andere middelen nodig hebben om managers en leiders op te leiden om het hoofd te bieden aan de veranderde omgeving.

Door de aard van leiderschaps- en managementopleiding is er een verschil tussen externe en interne opleiding. De externe opleiding wordt verstrekt door externe entiteiten zoals bedrijfsscholen en adviesbureaus. Bij externe opleiding ligt de nadruk vooral op leiderschapsontwikkeling. Dit gebeurt op opportunistische wijze en is gericht op leiderschapscompetenties die verschillen van de standaardcompetenties. De nadruk ligt op de identificatie en kwalificatie van potentiële toekomstige leiders. De waarde van ontwikkeling kan echter om vele redenen niet worden genegeerd. De focus ligt op de ontwikkeling van managers en leiders die de eigenschappen hebben om met veranderingen om te gaan en zich eraan aan te passen, en er moet worden geïnvesteerd in de ontwikkeling van de mensen op deze posities. Het is duidelijk dat er ook behoefte is aan een passende opleiding voor nieuwe en bestaande leiders.

Het succes van bedrijfsinvesteringen in leiderschapsonderwijs hangt voor een groot deel af van het percentage mensen dat gemotiveerd is om aan de activiteit deel te nemen. In de categorie “niet gemotiveerd” gaf bijvoorbeeld iets meer dan de helft van de respondenten toe dat zij de opleiding in de toekomst wel zouden volgen.

Lees meer

Online coach

NLP training

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.