Wat is Yoga?

Yoga Uden

Yoga betekent letterlijk “vereniging” en wordt vaak aangetroffen bij oude Indiase wijzen die ernaar streefden hun geest, lichaam, spraak en gedachten te verenigen, om een hogere kennis te hebben van wie zij waren en het Principe of God. Yoga gaat over spirituele groei, verbonden worden met ons ware zelf of spirituele zelf en het doel van Yoga is vereniging, het verbinden van onze geest lichaam ziel met de Hogere Kracht, Aaki, waarvan zij zeiden dat het God was. Yoga is een manier van leven, naarmate we vorderen met de beoefening van Yoga, kennis nemen van het woord van God, en langzaam de illusie overwinnen die we creëren om een innerlijke vrede te vinden en gedachten te spiegelen in lichaam en geest, gaat al deze yoga training over het streven om de best mogelijke mens te worden. Yoga leert een factor van gaan van een staat van onbewuste onwetendheid naar een staat van bewustzijn van zijn.

God is altijd actief, altijd bewust van onze reactie op het leven, op wat wij tot leven brengen. Dit zeer minieme leven is het beeld van God, Bron, Ziel of geest, die Zich uitdrukt in een fysieke vorm. Alles wat je ervaart is een uitdrukking van die aanwezigheid. Vanwege het vermogen van de geest om te weten, zijn allen die verder gaan in de stilte van de ziel, degenen die zich op een pad begeven dat niet van deze wereld is. Dit pad is een pad dat totaal passief is, geen reflectie van zichzelf laat zien en blijft in een staat van onbewust onweten, waar liefde gelukzaligheid kan worden en pijntoestanden tolerantie zijn waar antwoorden worden gehoord. Yoga herkent en bevrijdt deze staat van onbewustheid.

Naarmate we verder reizen op dit pad, en het pad van yoga, beginnen we onze eigen manieren van weten te herkennen en beseffen we dat er ook vele paden zijn met hetzelfde doel, beginnen we langs deze paden te werken en leren we de eenheid van zijn kennen. Het zich herhalende refrein van de menselijke ervaring, “Ik weet niet zeker of ik het weet, ik ben nergens zeker van” – dit herinnert ons eraan dat we een toestand van ontkoppeling en onevenwichtigheid ervaren tussen ons lagere ego-zelf en de hoger beluisterde aanwezigheid die God is, de bron van de andere mogelijke levens.

Wanneer de geest losgekoppeld is van het fysieke lichaam, wordt liefde en vriendelijkheid een natuurlijke expansie van het zelf. Beetje bij beetje raakt men meer verbonden met de geest, en groeit het bewustzijn, in ontspanning en verbinding met wezens die de geest en het lichaam tot rust brengen, terwijl men uiteindelijk leidt naar het doel van yoga-expansie naar het rijk van het super-ego waar liefde gekend en ervaren wordt in alle aspecten van wat we meemaken.

De meeste mensen beseffen niet dat al hun gedachten voortkomen uit dat lagere ego zelf, en dat zijn idee van wat echt is, is wat ze overal om zich heen zien. De evolutionaire psychologie gebruikt het bijbelse voorbeeld van de Toren van Babel, dat “niemand” in staat was om twee draden van gedachten tot één geheel te rijgen. Verder is de manier waarop de geest vanaf de geboorte tot in de vroege puberteit leert te functioneren, in feite het loskoppelen van de andere aspecten van het zijn, om afgestemd te blijven op het lagere zelf, het leven wordt gezien als een strijd, een gevecht tussen het lagere ego en het super ego. Het leven is niet bedoeld als een coöperatieve, zorgzame ervaring, het is meer een intellectuele oefening. Maar dit lagere ego, deze muur, deze ego-transformatiecyclus van wanhoop wordt getransformeerd in een andere levenscyclus van groei en vrede. Misschien brengt yoga de verandering. Waar het op neerkomt is dat als men in dit lichaam leeft, met dit lagere ego, men zal leven en geroepen zal zijn tot goddelijkheid, als men bewust leeft in het Al, er geen middenweg is, er geen vinger is om aan te raken. Oude overtuigingen die ons begonnen te helpen ons te redden in de buitenwereld waren niet genoeg, we zijn nu tot het besef gekomen dat we in de afwezigheid van God zijn en we kunnen alleen maar vooruit. Als we ontwaken, beseffen we dat we naar eenheid toe moeten, we moeten een manier vinden om twee gedachtestrengen één te maken, en zo energie beschikbaar te maken voor een eenheidsbewustzijn. We evolueren, we breiden ons uit voorbij onszelf, we brengen een hogere energie binnen, in plaats van te leven met dualiteit.

Hoe praat je met je familielid?

Therapie Helmond
Mijn familielid stemt ermee in mij te informeren over de professionele en sociale kanten van zijn familie. Ik stel voor een afspraak te maken met een anamnesie-deskundige, omdat bij hypnotherapie het geheugenverlies onmogelijk is om de persoon in staat te stellen in de buitenwereld over vroegere gebeurtenissen te praten. Hij vindt een deskundige in het dorp, maar het is onmogelijk een afspraak te maken.

Een suggestie om met mijn familielid te praten over zijn professionele uitstraling van zijn coaching school bevat een eenvoudige levensfilosofie. Volgens hem is het heel belangrijk om bij een groep te horen, om bij een groep te horen van personen die bij een groep horen, om bij de groep te horen door een groep te maken. Mijn familielid verzet zich tegen dit idee. Hij zegt: het is niet gemakkelijk om tot de groep toe te treden, ik heb geen speciale vaardigheden om tot de groep toe te treden, dat tot een groep behoren belangrijk is voor het beroep. Volgens hem zou hij, wanneer men hem toestaat over zijn beroep te praten, kunnen zeggen dat de suggesties van een of andere Bethlehem-man goed zijn om in het bedrijf een hoog profiel te krijgen. Hij zou niet geïnteresseerd zijn in verplichtingen van het bedrijf dat hem in het kantoor opdrong.

Een suggestie over de arts die mijn familielid zelf had gediagnosticeerd als een gevallene in zijn vakgebied. Hij had hem naar andere specialisten gestuurd waarin hij niet geïnteresseerd was, en in de zoektocht naar een meer geselecteerde professional om de patiënt te analyseren na zijn vrijlating, vond mijn familielid een deskundige die hij nu als een vriend beschouwt. Hij vraagt om een reactie op de verklaring van de arts over het geval van de patiënt. De arts wilde mijn familielid meedelen dat het om een zieke gaat, die niet zal aannemen wat hij heeft voorgesteld, omdat hij een ander kwaad zou kunnen doen.

Het advies van een expert is niet juist. De suggestie van de dokter is niet correct. De suggestie van de dokter is niet correct. Mijn familielid heeft geluisterd naar de suggestie van de arts-deskundige en heeft hem niets veranderd, totdat hij teruggaf dat ik de suggestie van de arts had veranderd.

De suggestie van een dokter is een aanbevolen behandeling voor een patiënt. Volgens de suggestie van de dokter, moet de patiënt zijn buik vergroten, tot op het bot. Volgens andere medische deskundigen kon hij zijn buik en de botten voelen om hem te helpen uit te voeren. De dokter dacht dat het zijn afspraak was, dus moest hij vergroten naar zijn volgende dokter.

Een soort psychologisch deskundige stelt een patiënt een hypnotherapie voor waarmee hij vertrouwd is. Volgens de arts kan de patiënt hulp krijgen van een andere deskundige op het gebied van hypnotherapie. Mijn familielid kent vele psychische deskundigen die hij kan bezoeken kan met hem proberen, of de arts kan hij vragen naar een andere deskundige. Hij houdt rekening met de sector apersonale vertaalmind therapie. Hij zal vragen om de tijd voor de behandeling en de vergunning om hem in staat te stellen andere professionals in zijn omgeving te bezoeken. Ik ontwikkel hem als een deskundige op zijn gebied wat betreft de behoefte van de patiënt aan behandeling. Een deskundige boekt sneller resultaat dan een niet-deskundige, en een arts geeft meer voldoening.

Lees meer

Coach

Wat is Life Coaching?

Life coach Rotterdam

Wat voor Life Coaching is een Life Coach is een persoon die is opgeleid om u te helpen uzelf te helpen. Deze persoon kan u helpen doelen te stellen en zijn doelen te bereiken. Hij/zij kan dezelfde inspirerende diepgang hebben als jij, die je zal motiveren om meer te bereiken. Hij/zij kan u helpen de dingen te verwerken die u tegenhouden en die u ervan weerhouden verder te gaan in het leven.

Er is iemand die een stapje extra zet om u te helpen. Een life coach helpt je bij het stellen van je doelen; het ontwikkelen van een actieplan hoe je ze kunt bereiken. Maak je actieplan en gebruik het om je doelen te bereiken. Het allereerste wat je moet doen is de barrières wegnemen die je doen aarzelen om je doel te bereiken. Kom in actie en doe wat nodig is.

Er is iemand in je leven of die je zal helpen. Die iemand dient als jouw levenscoach. De meesten van ons komen in situaties terecht die we niet kunnen veranderen. Er zijn zaken in je leven waar je je op zou kunnen richten die enige richting zouden kunnen geven. Als er mensen zijn die je na staan en die als mentor kunnen dienen, gebruik ze dan. Je hoeft die beslissing niet alleen te nemen. Een levenscoach zal aan je zijde staan en je aanmoedigen. Vertel hen wat je wilt bereiken en vraag om hulp.

Verantwoording afleggen is vaak een van de grootste struikelblokken die ons in een stagnerende staat van bestaan brengen. Gebruik een life coach om je te helpen erachter te komen waarom je je inzet voor dingen die je niet altijd doet. Ontwikkel een lijst met doelen die je zullen helpen om op koers en doel te blijven. Denk na over wie je aan het eind van de dag wilt zijn. Ga dan aan de slag om die persoon te zijn.

Een levenscoach zal u helpen om de behoefte aan opoffering weg te nemen en om een persoon te willen zijn die alles is wat u wilt zijn. Die persoon zal je helpen om je dromen te herinneren en om het leven niet in de weg te laten staan van je doelen en dromen. Hij of zij zal je helpen de belangrijke dingen te onthouden, zoals familie, succes en geluk. Lees boeken over het leven van je dromen en ga elke dag op zoek naar vooruitgang in je leven.

Lees meer

Kambo

 

Hoe vind je een tandarts in Austin?

Tandtechnische apparatuur

Sommige tandartsen beperken hun praktijk tot een bepaalde leeftijdsgroep, bijvoorbeeld de kindertandartsen, en sommigen concentreren zich op een specifieke leeftijdsgroep, bijvoorbeeld de geriatrische tandartsen. Vanwege hun leeftijd zijn zij beperkter in hun opleiding: zij kunnen alleen tandverzorging aanbieden, zoals poetsen en flossen, en sommigen werken alleen met volwassenen of kinderen. Ze hebben vaak assistenten en moderne technologie. Zij willen ook de angsten en zorgen van hun patiënten begrijpen. Kinderen, adolescenten en volwassenen zoeken steeds vaker gescheiden tandheelkundige zorg, afhankelijk van de eisen van de plaatselijke tandartsen, scholen, ziekenhuizen en maatschappelijke dienstverleners. Veel organisaties en ziekenhuizen huren parttime tandartsen in om een deel van het werk te doen. Zij kunnen werken met een glijdende schaal, gebaseerd op inkomen. Sommige programma’s, zoals Head Start, worden door de staat gefinancierd. Deze programma’s bieden tandheelkundige diensten en voeding aan kinderen uit gezinnen met een laag inkomen. De voordelen van dit programma, in vergelijking met de particuliere praktijk, zijn dat er geen papierwerk, leeftijdsbeperkingen en geen bureaucratie is. De staat Texas heeft ook programma’s zoals Kids Start, die mondzorg, beugels en andere diensten aanbieden aan kinderen van 6 tot 17 jaar.

Het kiezen van een familietandarts kan heel lastig zijn. Vraag vrienden, collega’s en familieleden om aanbevelingen. Uw tandarts kent wellicht verschillende tandartsen die gespecialiseerd zijn in familietandheelkunde. U kunt naar een tandarts worden doorverwezen door uw huisarts, orthodontist of tandarts. Het kan zijn dat u moet uitzoeken of een van de doorverwezen tandartsen succes heeft gehad met de behandeling van uw pijnlijke tand of andere mondkwalen. Als u contact opneemt met het kantoor van de tandarts, zal een medewerker meestal contact opnemen met uw verzekeringsmaatschappij. Als de tandarts echter geen nieuwe patiënten accepteert, moet u bellen om er zeker van te zijn dat hij of zij nieuwe patiënten accepteert en in staat is om de diensten te verlenen die u nodig heeft.

Als u een tandarts hebt gevonden die u bevalt, moet u vragen stellen. Vraag hoe lang hij of zij al een praktijk heeft en of hij of zij een goede achtergrond heeft in de zorg voor kinderen. Misschien wilt u vragen naar de termen “permanent kunstgebit” en “tandheelkundige implantaten”. Wat houdt zijn of haar opleiding in? Vraag naar de soorten anesthesie, de technologieën die bij de operaties worden gebruikt, de strengheid van het kantoor wat betreft voorzorgsmaatregelen en de typische kosten van de verschillende behandelingen. Voordat u zich verbindt aan de zorg van een bepaalde tandarts, moet u ook nagaan of hij of zij aermanobisch is, dat wil zeggen een persoon die geen last heeft van infecties.

Als u last heeft van pijn in de mond, moet u zo snel mogelijk naar de tandarts. Pijn in de mond is vaak een indicatie van een onderliggende gezondheidskwaal, zoals een infectie of een gebarsten tand. Als u niet behandeld wordt, kan het onderliggende probleem zich verder ontwikkelen en uw gezondheid verergeren. Bovendien is pijn alleen niet altijd een indicatie van een probleem. Vergeet niet dat zelfs “gigantische” pijn kan leiden tot een eenvoudige kiespijn, dus een eenvoudige kiespijn kan leiden tot een groter probleem. U moet de tekenen die erop wijzen dat u een ernstig gezondheidsprobleem hebt, niet negeren. Als u uw tandarts negeert of niet bezoekt, kunt u het begin van de kwaal missen. Als u wacht met behandelen, kan de kwaal zich uitbreiden en een groter probleem worden. Als u uw tandarts niet bezoekt, kunt u uw tanden verliezen en tandvleesproblemen krijgen, of erger nog, uw tanden verliezen. Er zijn veel behandelingsmogelijkheden, uw tandarts zal u helpen de beste aanpak te kiezen voor de behandeling van uw aandoening. Een tandarts moet geen procedures overdoen, maar een frisse nieuwe aanpak bieden.

In ernstige gevallen moet u onmiddellijk tandheelkundige spoedhulp zoeken wanneer de tekenen van problemen het kookpunt bereiken. Het is van het grootste belang dat u zo snel mogelijk hulp zoekt voor een tandheelkundige kwaal. Een tandarts in Austin, TX is, als u er eenmaal een spoedgeval van maakt, in een mum van tijd bij u. Het enige wat u hoeft te doen is de kwaal te beschrijven, zodat de tandarts er iets aan kan doen.

Opvallend is dat het vinden van een tandarts in Austin, TX een ontmoedigende taak is. U kunt worden geconfronteerd met een zware taak bij het vinden van de tandarts in Austin die betrouwbaar en bekwaam genoeg is om zorg te dragen voor uw probleem. Maar dat weerhoudt mensen er niet van om u te helpen. In feite nemen de tandheelkundige problemen in een snel tempo toe en kunnen niet worden uitgesteld. Volgens de statistieken heeft één op de vijf mensen in de VS last van tandproblemen. Tandproblemen en tandziekten behoren tot de meest voorkombare aandoeningen. Toch hebben gebitsproblemen geen noemenswaardige invloed op de algemene gezondheid van mensen.

Wat is de definitie van een Team Coach?

Teamcoaching

Een team is een verscheidenheid van individuen en groepen die samenwerken voor een gemeenschappelijk doel. Aangezien zoveel van wat we doen afhankelijk is van de interactie van deze individuen op de werkplek, heb ik gemerkt dat maar weinig mensen echt kunnen denken aan een team. Het is zoveel meer dan een groep mensen die samenkomen om over het werk te praten. Een team bestaat uit een mix van individuen die in synergie werken om ervoor te zorgen dat een organisatie aan de verwachtingen van de klant voldoet of die overtreft, en de interne en externe teams zijn daar een essentieel onderdeel van.

Dus, wat is de definitie van team coaching? Het is een relatie tussen u en uw regiomanager over het beste gebruik van uw middelen en ook hun gedachten over wat u persoonlijk bijdraagt aan de teamprestatie. Belangrijker nog, het is een gezamenlijke inspanning tussen coach en cliënt om u als werkend lid te helpen onderscheid te maken tussen wat u weet en wie u bent ter voorbereiding op de volgende rol waarin u nieuw bent, mocht u die weer nodig hebben. En net als een sportcoach is het echte voordeel een beter teamlid dat zich kan aanpassen en bewegen om beter in een bepaalde rol in het team te passen.

Maar weet je ook wat je in een team inbrengt? Daarom wil ik je eerst meenemen door de verschillen, zowel de positieve als de negatieve, van elk van de vier coachingsrollen: programmacoach, bedrijfscoach, werk- en levenscoach, en teamcoach.

De Programmacoach – Wanneer u als programmacoach opereert, zult u meer gericht zijn op het werk van de organisatie aan de doelstellingen van uw team dan op de individuen in het team. En terwijl u misschien gevallen vindt waarin u tact moet hebben in relatie met privé-teamgenoten die de werkinspanning moeten begrijpen, is de lijn tussen niet weten en weten wat u gaat zeggen wanneer u dit deelt met kantoorcollega’s dun en snel.

Nu kan een programmacoach niet voor alle organisaties werken. Het opzetten van een verbinding en het maken van de verbinding met elk van hun teamleden kan tijd kosten en kan terughoudend worden naarmate je teamleden elkaar op een intiemere basis leren kennen.

Maar als je vaardiger wilt worden als teamcoach, is het gepast om die relatie met je team aan te gaan. Hoewel prestatie een aangeleerde vaardigheid is geworden, moet u ook een manier zoeken om individuen in de groep die goed meekomen, aan te moedigen om hogerop te komen en toch te blijven samenwerken.

De Business Coach – De business coach richt zich meer op de specifieke behoeften van zijn professionele cliënt dan op de organisatie in het algemeen. Het gebruikelijke idee is om leiders te helpen hun kennis te verbreden, zodat zij de ambities en wensen van hun team kunnen omvatten en zich daarvan bewust kunnen zijn. Dit kan moeilijk zijn in een meer gecompartimenteerde of opzettelijke omgeving, maar het is vaak mogelijk met een coachende organisatie.

Ik heb in de afgelopen 10 jaar verschillende coaches gezien die dit hebben aangepakt door hun perspectief te presenteren vanuit het perspectief van de cliënt, waarbij ze zelfs zo ver gingen dat ze hun cliënt vroegen wat hij zou willen doen als hij ter plekke stond en moest kiezen uit één van hen. Je zou kunnen denken dat dit cultureel ongevoelig is, maar dat is het wel. Ik heb ook gezien dat de coach die niet uit een persoonlijk perspectief komt, elke keer opdaagt alsof hij een oplossing biedt vanuit zijn perspectief of zich bewust is van de signalen – maar zijn daden zijn niet in overeenstemming met deze boodschap.

Denk na over de rol van de organisatie wanneer u nadenkt over uw perspectief en advies. Bent u duidelijk over de impact die u heeft op de organisatie of uw mogelijkheden? Heb je respect voor de relaties die je direct en indirect met mensen en hun werkcontext hebt?

Nogmaals, als uw capaciteiten daarmee in overeenstemming zijn, bent u op de goede weg. Het probleem is dat wanneer je niet naadloos aanwezig bent, je altijd in een vervulde rol zit in plaats van te handelen vanuit je specifieke rol. We hebben allemaal goede en slechte eigenschappen, en je komt niet met één of hebt het niet gemerkt.

Werken als een coöperatieve coach – Als je iemand bent die de wereld van coaching specifiek ziet als “hoe te”, zul je als coach waarschijnlijk enigszins inconsequent zijn om ervoor te zorgen dat je waarmaakt wie je bent. Als je een samenwerkende coach bent, dan is het net het tegenovergestelde. Een collaboratieve coach heeft iemand met wie hij moet delen, en het is een afspraak voor een beter begrip en persoonlijke groei.

Lees meer

Agile Leadership

Ouderenzorg – de beste optie voor uw dierbaren

Particuliere ouderenzorg

Ouder worden gaat snel en ouderenzorg begint thuis. Naarmate we ouder worden, worden velen van ons zwak en moeten we worden geholpen. De gezondheidszorg heeft zich ontwikkeld tot een werkelijk efficiënte praktijk waarin meer gezonde mensen langer leven, zodat de ouderenzorg zeer doeltreffend is.

Een van de grootste problemen bij de zorg voor onze ouderen is hun neiging tot vereenzaming. Een veel voorkomende oorzaak van dit probleem is de trend om langer te leven. Wanneer je een werkende volwassene bent, ben je nauwelijks alleen thuis, dus dit kan een echt probleem zijn bij volwassenen die constante zorg nodig hebben en alleen zijn.

Een van de belangrijkste eisen bij de verzorging van oudere mensen is frustratie. Er moet speciale zorg worden besteed aan bejaarden en verpleeghuiszorg, omdat zij minder sterk zijn geworden. Velen van hen zijn niet graag alleen, zelfs niet in hun eigen huis als ze dat wel zijn. Je zou jezelf gefrustreerd kunnen vinden met een bejaarde of een verpleeghuispatiënt als de klok. Ouderenzorgcentra en verpleeghuizen kunnen vaak de grootste bron van frustratie zijn. Hen naar huis brengen is de beste oplossing.

Doorgaans worden er tal van ziekten gediagnosticeerd en is er behoefte aan medische aandacht en hulp zoals voeding, verzorging en medicatie. Aangezien de eisen van een oudere persoon heel anders zijn dan die van een jongere persoon, is het een beetje moeilijker om jongere mensen te behandelen zoals ze behandeld moeten worden. Het vergt ook meer uitgaven van uw kant om dit mogelijk te maken.

Wanneer wij het te druk hebben met druk zijn, moeten wij een professional inhuren om voor onze geliefde ouderen te zorgen terwijl wij het te druk hebben met ons werk. We moeten ervoor zorgen dat zij zich op hun gemak voelen bij iemand die voor hen zorgt. Werken in de ouderenzorg is de moeilijkste job ter wereld. We kunnen er niet voor weglopen.

Uw dierbaren uit hun huis weghalen kan moeilijk zijn om mee om te gaan, maar ouderenzorg kan zijn tol op u eisen en zal zeker vermoeiender worden naarmate er meer van u wordt gevraagd.

Wij beseffen dat u met een hoge leeftijd misschien moeilijke emoties moet verwerken en de slechte stemmingen mee naar huis moet nemen. Ouderenzorg is voor velen van ons de beste optie. Het probleem bij de zorg voor onze geliefde ouderen ligt in het feit dat er niemand is om de druk van u af te nemen. Een ouder iemand heeft zorg en aandacht nodig. Hun roep komt meer omhoog dan ze ooit hebben gedaan. Investeren in ouderenzorg kan u een hoop hulpeloosheid besparen omdat er bedrijven zijn die u kunnen helpen bij de verzorging van uw dierbaren. Zij zorgen ervoor dat uw liefde en aandacht aan hen wordt gegeven. Deze bedrijven kunnen zorgen voor de persoonlijke en thuiszorg van uw dierbaren terwijl u aan het werk bent. Ouderenzorg is voor ieder van ons. Het trieste is dat we niet altijd alle tijd van de wereld kunnen hebben met onze dierbaren.

Er zijn veel bedrijven die in uw behoeften kunnen voorzien en ervoor kunnen zorgen dat u goed verzorgd wordt. solliciteren naar een ouderenzorgplaats is belangrijk, vooral als u de juiste instelling en het juiste temperament heeft. U zult immers geliefd willen zijn en het luxe vinden om een slaapplaats te hebben. Het verzorgen van bejaarden gaat ongeveer over uw werkdagen heen. Probeer het een keer, en u zult er zeker aan verslaafd raken.

Lees meer

Psychogerontologie

Hoeveel vet zit er in je lichaam?

Auto immuunziekte huid

Het lichaam is gezond wanneer elke afzonderlijke cel gezond is en wanneer er een evenwicht is in de aanmaak van cellen. De cel is een microscopisch kleine boom, compleet met functie en onderdelen om het lichaam in leven te houden. Men zegt dat het lichaam gezond is wanneer de bouwstenen in voldoende hoeveelheden aanwezig zijn om de moleculen te maken waaruit het lichaam is opgebouwd. De moleculen van het lichaam zijn als de bouwstenen van het lichaam, zonder deze bouwstenen zal het lichaam uit elkaar vallen.

Veel auto immuunziekten zijn het gevolg van verkeerde celbouwstenen, of van het op hol slaan van het lichaam. Tot de bouwstenen van het lichaam behoren eiwitten, vetten en koolhydraten. Met name koolhydraten leveren de calorieën die de cellen nodig hebben om goed te functioneren. Als er een tekort aan deze bouwstenen is, of juist een overvloed, creëert het lichaam een probleem door in de hongermodus te gaan. Wanneer het lichaam calorieën opslaat als vet, krijgen de vetcellen de voorkeur boven de magere cellen. De magere cellen zijn moeilijker te verliezen of te elimineren vanwege de hogere stofwisselingssnelheid die nodig is voor het verbruik. intern, creëert dit een probleem.

Veel mensen hebben een hernieuwde waardering voor voeding naarmate ze ouder worden. Ze beginnen ook te begrijpen hoeveel ze moeten eten om hun lichaam goed te laten functioneren. Begrijpen hoeveel iemand moet eten is gemakkelijk, maar de meeste mensen nemen gewoon niet de tijd om te evalueren wat ze eten.

De eerste behoefte aan voeding als volwassene is het verminderen van de hoeveelheid vet die iemand bij zich draagt. In vetcellen worden toxines opgeslagen, en daarom is het verwijderen van vetcellen essentieel om het risico op hart- en vaatziekten te verminderen. Het feit dat verschillende voedingsmiddelen verschillende hoeveelheden vet bevatten is geen verrassing. Sommige voedingsmiddelen bevatten meer vet dan andere. Een vetrijke maaltijd zal een hoger percentage vet bevatten dan een maaltijd zonder vet. Het is dit vetgehalte dat aangeeft hoeveel vet een individu draagt.

Bij het verminderen van vet is het belangrijk om de calorieën in de voeding te verminderen. Koolhydraten zijn typisch de vetten die mensen verkiezen mee te nemen. De waarheid is dat koolhydraten niet de primaire bron van energie in het lichaam zijn. De celwanden van vetcellen zijn de bron van de energie die het lichaam de hele dag voortstuwt. Vetcellen zijn gewoon op dieet, en in veel gevallen wordt het grootste deel van de dagelijkse calorie-inname toegeschreven aan de vetcellen. Koolhydraten zijn “leeg” en zijn slechts energie voor een kort moment. Het is vet dat de belangrijkste energiebron van het lichaam vormt.

Het is belangrijk dat mensen zich bewust worden van hun calorie-inname. Dit voorkomt te veel of te weinig eten, wat kan leiden tot gewichtstoename of spierverlies. Het is belangrijk om op regelmatige tijdstippen te eten, en beetje bij beetje in de loop van de dag. Dit is de beste methode om het hongergevoel te verminderen, en bijgevolg de opname van lichaamsvet. Het is belangrijk om bij het bereiden van maaltijden rekening te houden met de hoeveelheid voedsel die wordt geconsumeerd. Het metabolisme van de vetcellen is er eigenlijk de oorzaak van dat we koolhydraten of suiker opslaan. Deze worden snel opgebruikt in de bloedbaan en de hersenen en kunnen worden toegeschreven aan de overconsumptie van koolhydraten in de samenleving.

Het is belangrijk dat we het geraamte van het lichaam waarderen. Gezondheid en een lang leven worden niet bereikt door alleen maar een leven te leiden dat vol kracht en vitaliteit zit. Maar het is ook belangrijk dat we ons bewust zijn van de hoeveelheid vet die ieder mens bij zich draagt. Dagelijkse inname van calorieën en lichaamsbeweging zijn essentieel om te weten hoeveel vet er in je lichaam zit, en om een gezond, evenwichtig gewicht te behouden. Dr. Susan Brown, radioloog uit Georgia en auteur van “The Yellow Wall” stelt: “Wat ik heb ontdekt is dat mensen die een inactief leven leiden of ongezonde diëten hebben die hun lichaam opzwellen met vloeibare calorieën die dwars door hun lichaam gaan, een ravage aanrichten in hun bloedsomloop en hun elasticiteit. Uiteindelijk moet hun lichaam het bewijsmateriaal ergens naartoe sturen – en vaak naar de gevoelige delen op de heupen en benen waar de vetophopingen zichtbaar worden.”

Lees meer

Trigger point reset methode

Alternatieve pijnbestrijding zenuwpijn

Opleiding leiderschap en management

Leiderschapsontwikkeling

is om de relatie tussen leiders en management te behandelen. Uit de modellen van management en leiderschap blijkt dat er een positief verschil is tussen de ochtend en de middag. In de ochtend bijvoorbeeld gebruiken mensen hun ervaring en kennis om gemakkelijk oplossingen te vinden. Zij concentreren zich op wat zij al weten en de vaardigheden zijn zeker toegenomen. In de namiddag daarentegen komt leiderschap tot uiting door strategie en planning die leiden tot een beter begrip van de huidige situatie. Dit geldt ook voor het leiderschapscontinuüm. In het begin van de dag kunnen leiders echter flexibel zijn met training en managementbenaderingen.

Er zijn veel verschillende vormen van management- en leiderschapscursussen beschikbaar. Een typische cursus is een mix van onderwerpen en verschuift in de tijd. Als zodanig zullen de “nieuwe en interessante” hun niche vinden over een periode van tijd

Het soort leiderschaps- en managementtraining dat mensen krijgen en waaraan ze deelnemen, zal blijven verschillen. Dit kan te maken hebben met de dynamiek in een organisatie. In veel bedrijven zijn er managers die vertrekken en vaak worden vervangen. De leiderschapsspeculatie zal beginnen vanaf de top en het executive team. Waar dit eindigt zal een enorme impact hebben op de toekomst van de organisatie. Omgekeerd zal het initiatief voor leiderschapsontwikkeling van het senior team vereisen dat zij hun leiderschapscapaciteit vergroten. Of de management- en leiderschapstraining nu aan afdelingen of aan hele bedrijven wordt gegeven. Er is een kans voor geschikte huurders om te worden bevorderd tot de juiste niveaus van leiderschap binnen een organisatie.

Er zijn veel implicaties van een goede leiderschapsontwikkeling. Eén daarvan is een groeiende bezorgdheid dat de economische crisis een topprioriteit zal zijn. In deze nieuwe omgeving is de ontwikkeling van leiders en managers van groot belang voor een organisatie. In het verleden werden veel van deze vaardigheden vaak getraind in executive programma’s. Dit is niet langer het geval en het is duidelijk dat bedrijven beseffen dat ze andere middelen nodig hebben om managers en leiders op te leiden om het hoofd te bieden aan de veranderde omgeving.

Door de aard van leiderschaps- en managementopleiding is er een verschil tussen externe en interne opleiding. De externe opleiding wordt verstrekt door externe entiteiten zoals bedrijfsscholen en adviesbureaus. Bij externe opleiding ligt de nadruk vooral op leiderschapsontwikkeling. Dit gebeurt op opportunistische wijze en is gericht op leiderschapscompetenties die verschillen van de standaardcompetenties. De nadruk ligt op de identificatie en kwalificatie van potentiële toekomstige leiders. De waarde van ontwikkeling kan echter om vele redenen niet worden genegeerd. De focus ligt op de ontwikkeling van managers en leiders die de eigenschappen hebben om met veranderingen om te gaan en zich eraan aan te passen, en er moet worden geïnvesteerd in de ontwikkeling van de mensen op deze posities. Het is duidelijk dat er ook behoefte is aan een passende opleiding voor nieuwe en bestaande leiders.

Het succes van bedrijfsinvesteringen in leiderschapsonderwijs hangt voor een groot deel af van het percentage mensen dat gemotiveerd is om aan de activiteit deel te nemen. In de categorie “niet gemotiveerd” gaf bijvoorbeeld iets meer dan de helft van de respondenten toe dat zij de opleiding in de toekomst wel zouden volgen.

Lees meer

Online coach

NLP training

 

De sociale fobie

Fysio Tiel

De sociale fobie – Als het om uw gezondheid gaat, is de sociale fobie het vaakst de schuldige. De meeste mensen zijn bang om in het openbaar te zijn, of het nu gaat om het verhuizen naar een nieuwe locatie of het beginnen met een nieuwe baan. De meeste mensen zouden bij de voorbereiding op een horrorfilm doodsbang zijn dat ze niet snel genoeg zouden kunnen handelen als ze wisten dat ze zouden worden aangevallen door een stel stekende, schietende, robotachtige figuranten. Wanneer u in de openbare ruimte bent, kunnen al deze dingen gebeuren in een beangstigende zaak. Daarom is het van cruciaal belang dat u niet in paniek raakt wanneer u alleen bent, maar het is even belangrijk dat u sterk blijft en uw vastberadenheid behoudt wanneer u met de luidruchtigen wordt geconfronteerd. Zo eng als de openbare plaats kan zijn, het ergste ding over het is de mensen die je er zult ontmoeten. Want deze mensen behoren tot de dierbaarste vrienden die je ooit zult hebben. Zonder hen zult u absoluut niets bereiken dat u wenst. Er zijn verhalen bekend van Standford-studenten die hun vrijelijk geuite frustraties bundelden om een creatie te leren en misschien zelfs zoiets groots als De Bron van de Eeuwige Jeugd te bouwen.

o Studies hebben aangetoond dat patiënten die deelnamen aan fysiotherapie minder bang waren voor openbare ruimten als het ging om de dingen die je daar tegenkomt dan degenen die dat niet deden. Deels komt dit doordat de nieuwe kennis die je net hebt ontmoet waarschijnlijk een autoriteitsfiguur is. De meeste mensen hebben de neiging bang te zijn voor sommige dingen die in de openbare ruimte gebruikelijk kunnen zijn, maar de fysiotherapeut is er om te helpen.

o De fysiotherapeut zal de hele tijd dat hij u helpt een laboratoriumjas dragen, omdat hij weet wat bepaalde symptomen zijn en hoe lang ze duren. Als u niet weet wat ze zijn, of u weet niet hoe lang ze duren, wees dan niet bang om het de therapeut te vragen. Hij/zij kan u misschien helpen een diagnose te stellen van wat uw symptomen zijn.

Als je geen fan bent van het idee van het hebben van iemand van uw eigen in de kamer met u, vraag dan over de betaling plannen. Veel therapeuten zullen werken op een vergoeding voor service basis. Als je niet veel geld te besteden, dit is een van de belangrijkste dingen die je zult moeten kijken naar. Het is belangrijk om er zeker van te zijn dat u een redelijke prijs gaat betalen voor de service die u wilt.

Bedenk dat de omgeving waarin u zult werken, probeert u iets te laten doen waartoe u eerder misschien niet in staat was. Tegelijkertijd probeert het je ook iets te laten doen wat je voorheen ook nooit zou hebben gekund. Als je bang bent voor verpleegruimtes, ga dan niet in de rust.

Als je nooit in iets in het bijzonder geïnteresseerd bent geweest, neem dan de oversteek. Als het enigszins mogelijk is, neem dan die tijd om uit te zoeken wie de arts is, wat zijn/haar kwaliteiten zijn en wat je van hem/haar kunt verwachten. verpleging is niet zo schimmig als chirurg willen worden, je weet nooit wat er kan gebeuren. Het is heel gemakkelijk om jezelf kandidaat te stellen voor het antecedentenonderzoek.

Hoe kun je je relatie te veranderen?

Relatietherapeut Utrecht

Intimacymine bij het werken met een therapeut betekent niet altijd intimiteit. In feite hoeft u niet boos, humeurig of ongeïnteresseerd te zijn, of voortdurend de confrontatie met uw partner uit de weg te gaan. Dit is een geest van ongezonde intimiteit. Er zijn momenten waarop je zowel levenloos als levendig moet zijn. Wat is deze toestand van je partner laten zijn zoals hij of zij wil. Het is niet nodig om je emoties en gedachten ten opzichte van je relatie te veranderen totdat hij of zij dat doet.

Het is belangrijk te weten wat precies problematisch kan zijn zonder te vervallen in de glamour van de onrealistische relatie. Wat zijn de gevoelens die problematisch kunnen zijn? Dit is de enige plek waar je niet wilt blijven steken als je ervoor kiest om samen te werken met een relatietherapeut. Dit is waar je zult leren hoe je symptomen kunt overbrengen. Communicatie is jullie verbinding. Het is in de keuken van je huwelijk. Het heeft een eigen leven. Laat het nooit verdorren. Het kan zo simpel zijn als zeggen: ik heb het gevoel dat je niet luistert. Het kan uiteindelijk uitdraaien op iets heftigs, maar op dat moment moet je communiceren met een ander.

Elk stel, dat leeft, weet hoe moeilijk het is met intimiteit. Boosheid en misschien woede zijn veel voorkomende emoties. Dit is dezelfde reden waarom je partner misschien zijn of haar gevoelens over de relatie of communicatie heeft vermeden. Door agressie te vervangen door de boosheid die nodig is, bespaart u beiden tijd. Communicatie weerspiegelt een begrip. Het is een goed moment om nu klaar te zijn voor de liefde.

Relatietherapie hoeft niet ingewikkeld te zijn als je met z’n tweeën praat. Open praten, elkaars gedachten en gevoelens voor ogen houden, de focus in het huidige moment houden, elkaar de ruimte geven om gehoord te worden, en je partner nooit pushen om anders te denken dan waar hij of zij voor toegerust is, is de essentie van een onvermogen tot communicatie. Het is een open weg om de mens dichter bij de sterkere emoties in zijn relatie te laten komen.

Communicatie kan worden vervangen door simpele dingen te doen, zoals bijna elke dag een knuffel geven. Of je kunt je partner ’s nachts in slaap praten. Het kost je maar zoveel moeite om je bewust te worden van je eigen gevoelens in plaats van terug te vallen in een illusoire staat van ontkenning of zelfabsorptie. Je kunt deze openheid uitpersen om gevoelens van emotionele scheiding te helen.

Wanneer je een relatie hebt met een therapeut heb je niet alleen de kans om te leren wat je wel en niet leuk vindt aan je partner, maar je leert ook hoe je jezelf kunt veranderen. Door samen te werken leer je hoe je je dagelijks leven kunt overdragen zonder verslaving aan drugs of alcohol. Dit zal je er zelfs aan herinneren wanneer je geest al in je relatie is blijven hangen. De relatie kan net zo goed veranderd zijn als je had gepland, maar je krijgt een tint van bewustzijn en een beetje meer begrip.

Lees meer

Psycholoog

Gezinstherapie

Is je carrière er klaar voor?

Loopbaancoach Utrecht

Een loopbaancoach kan bijvoorbeeld specifiek advies geven over wat te doen om succesvol te zijn. Tegelijkertijd zal hij of zij zaken bespreken als het soort functie waarvoor een sollicitant/kandidaat geschikt zou kunnen zijn (5000 of 5500), het soort bedrijf waartoe hij of zij zich al dan niet aangetrokken voelt, het helpt om topsalaris en geldprojectie te bespreken, en de grotere en specifieke geografische regio’s waarvoor deze specifieke vertrouwenspersoon of -zoeker wil werken.

Als er professionele hulp beschikbaar is voor loopbaanbegeleiding, dat copinginstrument dat loopbaanveranderingen mogelijk maakt, waarom zouden mensen er dan geen gebruik van maken?

1. Omdat hij betrouwbaar is. Hij of zij is in wezen een loopbaanbegeleider en bereikt de International Professional Career Coach/ Coach.

2. Omdat hij steun biedt. De loopbaancoach zal aanwezig zijn in de fase van vooruitkomen. Wanneer de cliënt aan carrière werkt, of een carrière overweegt, zijn vragen als “Wat zou ik moeten doen? ” is hoe hij de antwoorden krijgt.

3. Om van carrière te veranderen en succesvol te zijn.

Momenteel is de belemmering voor carrièreplanning communicatie, software die gemakkelijk beschikbaar is, en de opties van een klein administratiekantoor dat veel van de planning per telefoon doet. De werkzoekende van vandaag kan op negen manieren hulp krijgen – boeken, een virtuele assistent, lokale bijeenkomsten, loopbaanworkshops, coaches, boeken, lessen, e-mail en zelfs sociale netwerken om de kans te vergroten dat anderen ervaring opdoen met het zoeken naar een baan.

Dist commissioner, een boek, vertelt het verhaal van een werkzoekende die een carrièreplan had dat begon met wat hij wilde worden. Hij kocht een banenplan en nadat hij naar een banenbeurs was geweest en met enkele werkgevers had gesproken, besefte hij dat hij niet genoeg ervaring had om webdesigner te worden. Dus besloot hij (onbedoeld) dat zijn plan was om verkoper te worden (ja, we kenden een verkoper). Hij bracht zichzelf onmiddellijk in een slechte situatie. Wat hij nu had was een vaardigheid om een klantenbestand op te bouwen en te onderhouden — maar hij had niet veel ervaring in de verkoop, noch voldoende contacten om hem naar het volgende niveau te brengen.

Ieder van ons heeft een plan voor ons, het staat opgeschreven. Wat het uwe ook is, het zal een hele uitdaging zijn om vooruit te komen als u specifieke vaardigheden mist of geen contacten hebt,

Er is een mooi sprankje hoop voor degenen die van plan zijn van loopbaan te veranderen door middel van een opleiding tot arbeidsdeskundige. Zij zullen langs de reis en het zal waarschijnlijk langer duren dan de route meestal,

Zakenpartners, netwerken, uitzendbureaus, coaching (voor de meeste mensen), loopbaanadviseurs, loopbaanbegeleiders, collega’s, coaches. Er zijn maar weinig afgemeten stadia – van soort baan, salarisniveau of opleidingsniveau – in het managen van een loopbaanverandering. Mensen eerst helpen voordat er sprake is van gevorderde vaardigheden – waarbij natuurlijk moet worden bedacht dat de bronnen uiteindelijk alle regels van het spel maken – is meestal moeilijk.

Lees meer

Spirituele coach

Hoog in de bergen lopen

Wandelcoaching Den Haag

Ik heb twee NIEUWE revolutionaire concepten aan coaching toegevoegd die volgens mij heel snel het verschil maken tussen hoog in de bergen lopen en stilstaan in het dal. Wandel coaching helpt buitensporters om zich staande te houden in het ruige en rotsachtige terrein van de natuur, zodat ze ‘uit het dak kunnen gaan’ op een moment van extreme frustratie, opwinding of fysieke eisen.

En door gebruik te maken van de openheid van de natuur, wordt wandel coaching eigenlijk ook natuurlijk, spontaan en spontaan – een soort van met de voeten in de mond kijken naar de realiteit van de activiteit die we beoefenen tot het punt dat we onze comfortzone verlaten en daadwerkelijk het doel van onze atletische zoektocht bereiken – het grote doel bereiken van het buiten zijn, op onze voeten, in de natuur, in het extreme.

En raad eens wat?DE MEESTE mensen die regelmatig buitenactiviteiten verrichten op het platteland of op het pad of in de wildernis, doen dat toch alleen in  aanwezigheid van een orakel? Een paar van mijn aankomende coaching cliënten moeten eerlijk zijn tegen zichzelf. Dus zoeken ze hun bekwaamheid uit met de hulp van een orakel en meten ze hun succes met hun horloge. De Wet van Aantrekking Onze coach gaat kijken naar de Wet van Aantrekking. Dit specifieke concept heeft een eenvoudig principe. Als we een vibrationele match  zijn met onze verlangens – als we aantrekken wat we willen en als we het consequent aantrekken – in onze richting krijgen we. Dus als we hoog in de boomtoppen van de natuur lopen, als we afgestemd zijn op onze verlangens en als we congruent zijn met ons doel, zullen we onze doelen bereiken. Soms overtreffen we ons doel.

En dit – spelen met onze emoties – dit is waar wandelcoaching over gaat. En ik denk dat het heel interessant is om op te merken dat de natuur zo leuk is als we als groep kijken alsof we allemaal samen gaan wandelen – of hetzelfde spel spelen, of wat voor spel het ook is. M uitgesloten Wanneer ik mijn cliënt coach op deze wet van aantrekking, verdelen onze coach en ik de sessietijd en praten we over wat we van elkaar verwachten en wat er spontaan naar boven komt. Wat van hen wordt gevraagd is om te luisteren door middel van zoete maanden van opwindende anticipatie die ze LIEFHEBBEN.

Het is een prachtige manier om hunUndig verzorgde Olympische Spelen te beginnen met een muziekje naar hun smaak. En we weten als ik ze coach dat ze zullen merken hoe mooi de muziek begint te worden als ze zich realiseren hoe gelukkig ze zijn in de mogelijkheden die ze zich hebben herinnerd. En ze de wereld om hen heen een beetje beginnen te missen.

Als ze inzien dat het een mooie wereld is, en de wals gaan dansen, samen met een groep voor elk type mens, en voor sommigen hun schoonmoeder, mee voor second guessing – of nog erger het gevoel vast te zitten. Je verliest makkelijk je zelfvertrouwen als je alleen gaat. Wandel coaching is veel meer dan de eerste stap om groter te worden in de maatschappij – het is een avontuur! Het is een manier om verbonden te zijn in een uitdaging die ons uitdaagt om verder te gaan dan de geplaveide stenen in deze kloven van onze dagelijkse omgeving.

Het is wandelen in een nieuwe wereld – een verschil van perspectief dat je zal vullen met een diep gevoel van waardering voor alle sterke punten van het leven, alle KOSTEN die KOMEN, en de MAARNOTEN die volgen! We zijn in de natuur, veronachtzaamd vele malen in het leven – ze hebben meer betekenis – en misschien meer trekkracht. Wanneer we bewust, bewust leven met ons volledige scala van akkoorden, en ze gemakkelijk leren gebruiken – en genieten van de reis, lopen we hoog, in een staat van kalmte en rust – en daarbij krijgen we de keuze om gelukkig of ongelukkig te zijn.

Wat betekent acupunctuur?

Acupunctuur Leiden

Dus wat houdt acupunctuur precies in? Het slachtoffer vertoont vlekken of ‘P-genen’. Met andere woorden, twee aangrenzende cellen met hetzelfde 99 apriline gen kunnen twee verschillende eiwitten produceren. Een apriline-gen is een soort gen dat de functie van een cel beperkt, waardoor een functie van weefsel wordt geoptimaliseerd.

Verschillende meridianen dragen verschillende enzymen, dat is waarom sommige organen minder en andere meer enzymen hebben. Er is ook een fysiologische verklaring voor waarom acupunctuurpunten effectief zouden zijn voor organen. Wanneer weefsels meer enzymen nodig hebben om goed te functioneren, zijn de acupunctuurpunten de perfecte plaats voor extra enzymen.

Soorten orgaanacupunctuur aEr zijn vier verschillende soorten orgaanacupunctuur: 1. Organodobia – Dit orgaan bevindt zich in de buik tussen de tweede en de derde rib subser anterior en schuin 2. Pneumonie – De luchtwegen 3. Myofascial Release – Dit houdt in dat er druk wordt uitgeoefend op en rek wordt gegeven aan het stichtingsweefsel (fasciaal weefsel) in de psoas en het schuine dijbeen. Dit orgaan bevindt zich aan de voorkant van de dij vanaf de zijkant van de binnenkant van de dij. De psoas is de gespierde buis die de benen met de wervelkolom verbindt. Myofasciale release treedt op wanneer er een aanspanning en ontspanning van de fascie is.

4. Dermatitis (dasma) – Een constatering van ontsteking in een specifiek lichaamsdeel. Er zijn twee soorten dermatitis:

1. Excuseertoon – Wanneer er een irritatie is over de aressed regio, leg dan uit dat het gewoon een allergische reactie is.

2. Infectietoon – Er is sprake van een infectie wanneer er een irritatie over de gespannen regio optreedt die vaak bacterieel van aard is. Er wordt veel nadruk gelegd op het vinden van de bron van de infectie, zodat deze dienovereenkomstig kan worden behandeld. De vijf meridianen die acupunctuur gebruikt om ziekte te behandelen De vijf meridianen die in de acupunctuur gebruikt worden zijn: Theorie van Geluid en Oscillatie- Deze meridiaan loopt van het oor naar het handvat; van de hand, door de arm, langs de buitenkant van de knie en in de grond. Hij loopt langs de achterkant van beide benen.

Masseren – Voor beide meridianen is uitgebreid onderzoek gedaan naar het opwekken van zelferosie. Masseurs leren door het behandelen van de meridianen over lichaamsresonanties. Masseren van deze meridiaan kan zelfontspanning bevorderen. Keel -Deze meridiaan loopt van het oor naar de achterkant van de nek. Het loopt over de voorkant van de nek, langs de zijkanten van het gezicht, en langs de achterkant van de nek. Dus diep inademen, en de armen naar de zijkant kruisen, het loopt in de lengte van de achterkant van de nek, voorkant van het gezicht, langs de zijkanten van het gezicht, en langs de onderkant van de achterkant van de nek. Adem dan in door de mond aan de rechterkant van de nek en keel. Adem uit door de mond aan de rechterkant van de nek en keel.

Healy Apparaat Beoordeling

Healy apparaat

Healy Apparaat De Healy scan wordt het best gedaan in een radiologenpraktijk: door een geregistreerde diëtist of voedingsdeskundige – door een doctoraat, volgens de principes van Ayurveda Opmerking: Het is gemakkelijker dit toestel te gebruiken in een kamer, met een tafel voor verfrissingen, dan op een radiologieafdeling. Wat doet de Healy Device eigenlijk? Bij gebruik door een beoefenaar van de Ayurveda stimuleren de Healy tabletten ook de “Zuurstoffactor”, dat wil zeggen een mechanisme in het gehele lichaam dat helpt bij de zuurstofvoorziening van de weefsels, waardoor het lichaam wordt geholpen zijn eigen ontgiftingsproces te versnellen.

Maar hoe belangrijk dit proces ook is, het heeft nog een ander effect op het lichaam. De Healy tabletten sturen resonanties via microgolven of radiogolven, rechtstreeks in elke cel. Dit vergemakkelijkt niet alleen de overdracht van informatie van elke cel naar het Healy-apparaat, maar opent ook de verschillende celmembranen voor extra opname van voedingsstoffen, en daarom wordt het apparaat ook wel een Whole Body Resonance genoemd.

Wat zijn de voordelen van een Healy Machine? De voordelen zijn talrijk: – Verminder pijn en ongemak

– Laat je lichaam zichzelf genezen

– Verhoog uw energie

– Maak verkrampte en vastzittende spierweefsels los en verhelp ze

– Verhoog de interne orgaanfunctie

– Versterk uw immuunsysteem  Bescherm uw vitale organen Olie klieren Voorkom degeneratie van menselijke kwalen door de vitale functies van de organen van uw lichaam te verbeteren Opmerking: Anranti is een andere geneeskrachtige plant die ook gebruik maakt van een resonantiefrequentie om een proces van cellulaire genezing te vergemakkelijken, meer volledig beschreven in mijn boek, Geheime Vitaliteit.

Hoe een Healy machine werkt Een zorgvuldige lezing van het octrooi geeft aan dat de Healy machine een “resonantiestapel van mineralen” is. De kruiden worden verhit en deadhromatische mineralen in de plant worden verhit of omgezet in een gas. Vervolgens stromen de gassen door een vernauwende kamerbeoony een buis met een magneet van buitenaf.

Wat is het “Zuurstof” proces? Terwijl de “zuurstof” door de Healy-machine gaat, worden de eigenschappen van elk ontluikend element negatief gemeten en wordt de totale hoeveelheid zuurstof verhoogd. door de alkalische aarde’srische geleidende stroom. Als de ioneninhoud gelijk is aan de negatieve lading van elk deeltje, dan hebben we een negatieve ionenbalans.

Als we te veel negatieve ionen hebben, duwen of trekken we de biofilm uit het lichaam langs de as van het bot, terwijl als er te weinig negatieve ionen zijn, het bot de biofilm vasthoudt in de naar buiten gerichte richtingen. Het evenwicht isoneystalk(praten)-water(denken). Het resultaat is te veel koolzuur en de uitlijning van het magnetisch veld blokkeert de productie van deByer ng orde door het bot.

De beweging van het magnetisch veld, ook bekend als straling, irriteert de botmatrix. Dit interfereert op zijn beurt met de cellulaire activiteit op celniveau #2. Dit is de reden waarom mensen die aan een Healy machine zitten, zich ziek gaan voelen als er plotselinge stress op het lichaam wordt uitgeoefend, of het nu een emotioneel of fysiek trauma is. Het lichaam beschermt zichzelf door deze systemen af te sluiten.

Lees meer

Neuro emotionele integratie

NEI therapie

Hoe haalt u het meeste uit uw acupunctuur?

Acupunctuur Uithoorn

Het is al lang bekend dat acupunctuur de ‘wetenschap der organen’ is, maar de eigenlijke grondslag ervan is een mysterie. Mensen die acupunctuur hebben, verwijzen meestal naar de “potloodtest” waarvan zij beweren dat die de basis van acupunctuur is, maar die dat in feite niet is.

Twee proeven die onlangs werden uitgevoerd aan de State University van New York hebben aangetoond dat vrouwen Fe New York Times artikel 2011 laag kanker tumor kunnen uitroeien. Ze maakten ook het verschil in een andere kankerstest die onlangs werd uitgevoerd doorologen van het Mount Sinai’s Hospital in Miami: als de kankertumor in contact komt met een bot, kan hij worden behandeld met chemotherapie, maar niet met acupunctuur. Zij ontdekten dat de genezende kracht van aanraking sterker is dan die van geneesmiddelen.

Dit betekent dat uw acupuncturist de pijnen die u voelt moet ervaren om u de effectieve pijnverlichting te kunnen geven die u zoekt. Dat is werk dat wordt gedaan door aanraking alleen.

Men heeft ontdekt dat zelfs de Traditionele Chinese Geneeskunde deze techniek kan gebruiken om te helpen. Zij kunnen pijnsignalen in u aan- of uitzetten. Ook kunnen, door met dezelfde energie te werken, de acupunctuurpunten in de meridianen effectiever worden gericht.

Het is al sinds het begin der tijden bekend dat vrouwen bloedsomloopwerk nodig hebben, samen met elk orgaan in het hele lichaam. Wat geweldig is, is dat vrouwen dit werk elke dag krijgen. Elke vrouw weet dat wanneer ze een eisprong hebben, de menstruatie verzorgd moet worden en dat ze ervoor moeten zorgen dat het lichaam klaar is voor een zwangerschap. Gewoonlijk nemen ze een week rust, en springen dan meteen op de loopband, gaan naar een sportschool, en beginnen zich uit te sloven om dat bloed door haar lichaam te laten pompen.

Dit is waar micro-acupunctuur om de hoek komt kijken. Zelfs in rust maakt het lichaam gebruik van chakra’s om te functioneren. Deze natuurlijk voorkomende acupunctuurpunten liggen langs de meridianen die betrekking hebben op verschillende organen. Het zijn deze punten die moeten worden gepulst om het lichaam in een staat van natuurlijke gezondheidszorg te brengen.

Pulsatiepunten zijn breuken in de huid, en bevinden zich ongeveer om de centimeter langs de meridianen. Ze worden gebruikt om het lichaam te stimuleren in een staat van welzijn. In Azië lieten Chinese artsen deze impulsen voor verschillende doeleinden dienen. Zij behandelden vooral bepaalde organen of systemen die problemen vertoonden in een orgaan van het lichaam. Bij een ongezonde lever of nier, of als er een ziekte in het lichaam was die door een arts behandeld moest worden, konden de impulsen het signaal zijn dat men ziek was en naar een arts moest gaan.

De punten zijn ook bekend als sinus punten. Ze worden gebruikt om problemen in de neusholte en sinusitis te behandelen. De behandeling bestaat uit het aanbrengen van fijne naalden om sinusitis op te sporen en te verlichten. Ze kunnen ook worden gebruikt om de hersenen te activeren en snel resultaat te boeken bij hoofdpijn en migraine.

Micro-acupunctuur kan worden gedaan met uw eigen handen samen met een op batterijen werkend apparaat.

Als u een micro acupunctuur behandelaar bij u in de buurt zou kunnen vinden, zou u op eigen kracht veel pijn kunnen vermijden, maar als u te ver van een van deze woont, zou u uw plaatselijke kliniek voor Traditionele Chinese Geneeskunde kunnen uitnodigen om u te helpen uw aandoening te behandelen.

Hypnotherapie – Is Hypnotherapie een Goed Alternatief voor Hypnotherapie

Hypnotherapie Vlaardingen

Hypnotherapie is een klinische benadering die wordt gebruikt om zeer veerkrachtig gedrag te beheersen. Het wordt gebruikt sinds de jaren 1960. De therapeuten zijn opgeleid om u in een trance-toestand te brengen en u dan positieve suggesties te geven om uw gedrag en gevoelens te veranderen. De redenen waarom hypnotherapie succesvol is, is omdat de persoon in de hypnotherapietoestand ook zeer suggestief is. In tegenstelling tot drugs is hypnotherapie eigenlijk een veilige, niet-verslavende, en zeer pijnloze vorm van therapie. Omdat hypnotherapie ook zeer suggestief is, wordt het op het internet vaak gecombineerd met NLP. Hypnotherapiepractici hebben de ervaring om te weten hoe ze een zeer suggestieve toestand kunnen voorspellen en opwekken.

Als u de laatste tijd bij een hypnotherapeut bent geweest, en dit was uw eerste bezoek, zult u vaak het gevoel hebben dat u in een donkere kast zit. Ik herinner me dat hypnotherapie werd beschreven als een vreemde vorm van therapie, omdat we het aanvankelijk moeilijk vinden te geloven dat een hypnotherapeut echt aan ons zou kunnen werken, maar als ze hard en met enthousiasme werken, vinden veel mensen zichzelf in hypnotherapie en genieten ze van de ervaring om hun eigen problemen te genezen.

Iemand in een trance-toestand brengen en hem alle positieve suggesties geven is waarschijnlijk het soort therapie dat je in het verleden hebt meegemaakt. Hier gaan we met kop en schouders de toekomst in, want het is keer op keer bewezen dat mensen tolkVal, bol zwevend Medische Hypnose Hypnotherapie hebben.

Hypnotherapie is een geweldige benadering van genezing, verbetering van het geheugen, ontspanning, stressvermindering, pijnbestrijding, gewichtsverlies, tieners, behandeling van drugs, rookverslaving, sportprestaties, en zo ongeveer alle andere problemen die je zou willen oplossen. In feite liggen de meeste van onze problemen in het onderbewustzijn, het deel dat de meeste van onze gedragingen en emoties in stand houdt. In neurolinguïstisch programmeren wordt daar vaak naar verwezen als je onderbewustzijn. We gaan naar dit onderbewustzijn en het zal discretie gebruiken om te manifesteren waar we ook maar aan denken.

Dit betekent dat als je wilt werken aan veelvoorkomend gedrag zoals roken, of een paar borrels te veel drinken, afkicken van stress, pijn, niet boos worden, enzovoort. Wat gebeurt als we door de dag gaan. Elke keer als iemand je zegt iets niet te doen en je doet het toch. Pijn en stress verlichten, gewicht verliezen, pijn verminderen, dat zijn de zaken waar de hypnotherapeut aan kan werken. En ze kunnen het doen met hoge niveaus van suggestibiliteit. De meeste mensen zullen dit al gemerkt hebben als ze hypnotherapie hebben overwogen. U zult vaak merken dat hypnotherapie veel vragen met zich meebrengt.

Het is de deskundige hypnotherapeut die u kan bewerken in uw meest suggestieve staat om goede resultaten te krijgen. Als de hypnotherapie sessie voorbij is kan de therapeut je weer terugbrengen naar het bewuste niveau. We zullen leren om meer suggestibel te zijn en leren om ons eigen gedrag te kiezen terwijl we door het leven gaan. Hoe meer je verwacht te leren, hoe meer ze kunnen doen. Je zult het vinden. Je schouders zijn misschien een beetje gezakt.

Wat kan de hypnotherapeut doen ? Laten we eerlijk zijn, er is allerlei informatie beschikbaar voor ons als we maar lang genoeg wachten om te kijken. Het Internet staat vol met websites en informatie over hypnotherapie. Mijn favoriete site om te bezoeken is Hypno-freedom. Het is een hele verzameling van hypnotherapie artikelen en producten om je leven opnieuw in te delen en te focussen. Ze kunnen helpen bij pijnbestrijding, gewichtscontrole, stressreductie, woedebeheersing, sportprestaties, studiegewoonten en nog veel meer.

Hypnotherapie is niet alleen een techniek om te genezen, het kan ook gebruikt worden om je lichaam en geest te verbeteren. Hypnotherapie kan iemands vaste gedrag her programmeren en obsessief gedrag zoals nagelbijten, roken en eten. Dus de volgende keer dat je op een feestje bent, op een afspraakje, of thuis zit; onthoud dat hypnotherapie om de hoek is.

Lees meer

Spirituele winkel

Reiki

Wat is een kinesiologie?

Kinesiologie

Een van de meest voorkomende vragen die ik krijg is: “Wat is een kinesiologie-afspraak? Een kinesiologie afspraak vervangt een normale afspraak met een gezondheidswerker. Meestal gaat het om een afspraak van driehonderdvijfenveertig minuten per week. ‘Kinesiologie is gericht op de hele persoon, geïntegreerd in het gezondheidszorgsysteem. Er wordt gekeken naar specifieke gebieden waarvoor specifieke technieken kunnen worden gebruikt. Een professional die bijvoorbeeld naar je linkervoet kijkt, zou een bepaalde techniek kunnen gebruiken om een bepaalde onevenwichtigheid te veranderen of te corrigeren. Een professional die naar de rechtervoet kijkt, zou een techniek kunnen gebruiken die op uw rechtervoet werkt. Bij de eerste ontmoeting met de cliënt zal de behandelaar de mate van pijn bepalen die op verschillende delen wordt gevoeld en zal hij ook de toestand van de cliënt bepalen. De behandelaar bepaalt samen met de cliënt het bereik van de verbetering die in het eerste deel van het lichaam kan worden gezien.

Verschillende gebieden in het lichaam hebben een specifiek bewegingsbereik dat onderverdeeld kan worden in zones: buik, rug, heup, samengevoegde heup, zij en rug. De beoefenaar kan zone specifieke technieken gebruiken voor elke zone. Bijvoorbeeld, een techniek voor de rug kan een bepaalde beweging zijn en een zone van de heup die een cliënt kan vasthouden. De therapeut stelt dan de exacte bewegingspatronen vast voor elke set spieren aan elke kant van het lichaam. De therapeut kan de cliënt eerst zien met behulp van een reeks ondersteunende technieken (bijv. yogahoudingen, versterkende bewegingen) om de gerichte spieren in de gewricht bereiken te trekken. De therapeut verwijst dan naar de eerdere ervaring van de cliënt met deze gebieden en het type spierkracht dat wordt gezien bij de cliënt. Zodra de cliënt heeft de therapeut gekwalificeerd, is het tijd om over te gaan tot de eigenlijke sessie.

De therapeut zegt dan dat er een specifiek bewegingspatroon kan worden gecreëerd voor elk deel of elke gevijlde spier. De therapeut moet geen reeks spierbewegingen gebruiken die de dominante kant sterk verandert in verband met de voorgeschiedenis van de cliënt of met een specifiek cue-nummer. De therapeut dient te benadrukken dat de spieren aan het begin en eind van de eerste sessie veel sterker horen te zijn dan aan het begin en eind van de tweede sessie. De therapeut moet ook benadrukken dat de kracht van de beweging geassocieerd wordt met de bewering of overtuiging van de therapeut over de cliënt en niet over de therapeut. Op deze manier creëren de overtuiging en verwachting van de therapeut een “expectancy effect”. De verwachting van de therapeut beïnvloedt de impact van de specifieke bewegingspatronen op de aangedane spieren.

De therapeut geloofde dat ik, door mijn cliënt te vragen wat een specifieke beweging doet in de mechanica, de cliënt kan helpen weer een gevoel te krijgen van in de eigen geest dat twee of meer gebieden van het lichaam sterker zijn. De therapeut kan de geloofsbelijdenis van de apostel of een andere affirmatie die de cliënt meekreeg, aanpassen om de cliënt aan te moedigen de symptomen vervolgens te beïnvloeden. Een affirmatie voor de zwakte of het symptoom kan alleen relevant zijn voor de functie van de spier, maar niet voor de persoon. Op deze manier zal de overtuiging, de intentie, of de omgeving, die het gedrag mogelijk maakt zich te manifesteren, worden doorgegeven aan de aangedane spieren. De therapeut vraagt de cliënt: “Hoe voel je je nu?” de cliënt zegt of antwoordt “Ik voel me gespannen, gestrest, of angstig?” De therapeut zal dan het lichaam van de cliënt en de gevoelens van de cliënt begeleiden naar het volgende kenmerkende gebied van spieractiviteit. Bijvoorbeeld, een cliënt identificeerde specifiek het gebied van de linker broek (linkerkant van de dij). De therapeut vroeg de cliënt om zich zorgvuldig op dit gebied te concentreren. De therapeut vroeg de cliënt zich voor te stellen dat er een sterke spier in de rechterkant van zijn lichaam zat die zwaar aanvoelde als hij strak gespannen was. De cliënt spande deze spanning zo hard als hij kon op en concentreerde zich op dit spanningsgebied. Dan stelde de therapeut voor dat de cliënt een positieve nieuwe affirmatie creëerde en dat de cliënt zich voorstelde dat de affirmatie van de cliënt zich langs zijn rechterbroek naar boven en uit zijn lichaam bewoog. De therapeut vroeg de cliënt zich te blijven concentreren op dit gebied. De cliënt zei dat ze zich op de een of andere manier energiek voelde, maar toen stopte ze met focussen en viel in slaap.

Lees meer

Homeopathisch arts 
Vitaliteitscoach

Is coaching voor iedereen?

Life coach Rotterdam

Life Coaching is een benadering van persoonlijke en professionele groei en bezorgdheid. Een van de doelen ervan is het zelfbewustzijn te helpen verbeteren. Dit helpt de cliënt de perspectieven, stromen en verbindingen te vormen die nodig zijn om zijn doelen te bereiken. Door met een coach te werken, leert de cliënt zelfkennis en zelfontwikkeling.

Maar wat houdt het allemaal in? Wat is het verschil tussen life coaching en counselors, therapeuten en psychologen? Hoe verschilt levenscoaching van de gangbare benaderingen van coaching? Nou! Hoewel life coaching vaak wordt geassocieerd met andere mensen vanuit een algemeen perspectief, is het doel van coaching eigenlijk om u te helpen helder te krijgen over wie u bent en waar u heen wilt. Het helpt u en uw coach te zorgen voor duidelijkheid, en zonder duidelijkheid zult u het moeilijk vinden om te groeien en uw pad te kiezen.

Een levenscoach is iemand bij wie u eerlijk kunt zijn, die u bijvoorbeeld problemen en zorgen voorlegt en u helpt uw oplossingen uit te werken. De coach kan dit proces dan overnemen en schakeringen van informatie en factoren zoals geschiedenis, waarden, persoonlijkheid en interesses toepassen, zodat hij in staat is antwoorden te vinden die bij u passen. Het houdt in dat u creatiever bent en zelf beslissingen neemt. Coaches zijn er om u hulpmiddelen aan te reiken voor uw coaching.

Coaches kunnen je helpen door op zoek te gaan naar jou en de echte jij. Zij begrijpen uw persoonlijkheid en hoe u functioneert in de wereld. Een life coach begrijpt verlangens, behoeften, levenspad, dromen, behoeften en alle andere aspecten die uw werkelijkheid creëren. Vaak is een persoon zich niet bewust van zijn of haar kernwaarden en de wortels van zijn of haar manier van denken. Een coach komt daar wel achter. Dus, is coaching voor iedereen? Gaat het om het werken met de concrete termen van het leven?

Tenslotte vermeld ik dat er mensen zijn die denken dat een life coach al dat soort dingen van een persoon moet wegnemen. Maar in essentie is een life coach nodig om u dichter bij uzelf te brengen, zodat u gezondere antwoorden kunt geven in geval van een crisis of situatie. Een echte levenscoach hoeft er alleen maar te zijn om u te herinneren aan de redenen en de relatie tussen keuzes in het leven en de gevolgen van die keuzes. Uw vermogen om over de toekomst na te denken opent voor u de mogelijkheid om nieuwe keuzes te maken. Ik verwacht dat ik u hiermee al veel tijd heb bespaard.

Een life coach kan u helpen om doelen te stellen en acties te ondernemen die uw doelen weerspiegelen. Een life coach kan u fabuleren om uw vaardigheden, talenten en bekwaamheden te gebruiken. Het is een instrument dat u helpt uw verlangens en doelen te verruimen. Het echte voordeel van coaching is dat coaching zich niet bezighoudt met het verleden, of met de begrippen die je in het verleden hebt opgesloten. Coaching werkt in het hier en nu. Maar een coach kan u begeleiden om coaching te gebruiken met de kennis die u nu hebt en uw gedrag en werkgewoonten te veranderen, zodat u kunt bereiken wat u wenst en uw leven in het proces kunt verrijken.

Wat is coaching?

Business coach

Coaching is niet iets dat goed is, of slecht, het is iets dat we moeten doen horen om hulp te krijgen. Het kan een thematisch onderdeel van het proces zijn, of een aparte fase van verzorging, zodat verschillende aspecten van het professionele coaching programma kunnen worden klaargestoomd voor toepassing en om steun te bieden om verder te gaan

Mensen stellen het vaak uit om aan noodzakelijke zaken te werken omdat ze bang zijn. Ze stellen het uit omdat ze niet weten hoe of waar ze het moeten toepassen. Ze stellen uit omdat ze bang zijn het probleem of de taak onder ogen te zien. Zij stellen uit om tal van redenen. De beloningen voor uitstel zijn onwaarschijnlijk en de verliezen verlengen alleen maar de pijn en het lijden. Door er in de eerste plaats aan te werken, stopt u in uw spoor. Coach worden geeft je toegang tot deze kaart van verandering en een manier om de tools zo toe te passen dat je krijgt wat je echt wilt.

Bij coaching gaat het erom bepaalde diensten aan een cliënt te verlenen, waarbij een redelijke maatstaf voor het resultaat en een daaruit voortvloeiende kostprijs of kosten van de onderdelen van het coachingproces vereist zijn. Het doel van coaching is een bevredigend resultaat te bereiken en er moet een kostprijs zijn om zich dat resultaat te kunnen veroorloven. Deze kosten kunnen een soort billijkheid inhouden, of een overweging voor de cliënt om eigenaar te worden van de uitkomsten. Als coaches moeten we ook gezag hebben over onze cliënten. Zonder die macht zouden we allemaal in het zelfabsorptiesyndroom zitten, maar de coach neemt de verantwoordelijkheid op zich frictiemagbc niet bij te staan en thuis te zijn in hun macht. Hun macht is een beetje zoals de macht van autoriteit.

Wij zorgen ervoor dat de cliënt en de coach een overeenkomst hebben over de voortgang van het coachingproces. Ook houdt de cliënt de rechten op de verandering in zijn/haar leven en zijn wij beschikbaar voor hem/haar om de veranderingen door te voeren. We werken met een doelgericht menselijk gedrag en we laten de cliënt bepalen wat het meest geschikte resultaat is voor de cliënt op basis van zijn/haar mogelijkheden. De cliënt wordt verantwoordelijk gehouden voor het uitvoeren van het proces, vanaf de belangrijkste gebeurtenissen, tot het bereiken van het resultaat op de verwachte tijd en met de vereiste kwaliteit. Wij leveren de instrumenten die de klant nodig heeft voor succes.

Coaching is een proces van allianties, van zelfonthulling, van glashelder zijn over de gewenste resultaten en het doel, van vertrouwen, van zorg voor de cliënt en van aanmoediging. De coach treedt niet op als een klinische geestelijke gezondheids- of medische adviseur. Hij of zij vraagt geen dingen als “Hoe voelt u zich en verkoopt u? Hoe is het met je knie? Heb je het gevoel dat je een telefoon en een computer nodig hebt om je werk gedaan te krijgen? Is uw apartheid op de werkplek? Is uw keuken dieet goed voor uw algemene gevoel van eigenwaarde.

Als een persoon die actief betrokken is bij het werken met een cliënt, kan ik dan worden geherformuleerd als een model van hun zaak, een voorbeeld van hun reis, hun bewustzijn, hun ervaring van het leven en hun vermogen om te groeien en vrucht te dragen. Ik gebruik coaching om de cliënt te helpen de beperkingen op zijn eigen potentiële vermogen en groei los te laten en ik gebruik het om hem bij te staan in het groeiproces, en uiteindelijk om persoonlijke of collectieve transformatie te vergemakkelijken.

Lees meer

Personal trainer